Tag Duurzaamheid

Zelf aan de slag met CSRD! (loose-pages)

Lees meer

Start nieuwe EU-ETS handelsperiode voorbode voor Belgische CO2-taks? (news)

De CO2-prijs is op een jaar tijd meer dan verdubbeld en noteerde dit voorjaar enkele weken op recordhoogtes boven 50€ per ton. Maar wat betekent...

Lees meer

Vijf keer meer bedrijven vallen onder nieuwe richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (news)

Op 21 april 2021 werd de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportering voorgesteld, de corporate sustainability reporting directive (CSRD).

Lees meer

Wijziging limitatieve lijst Ecologiepremie+ (news)

De nieuwe limitatieve technologieënlijst voor de ecologiepremie+ is beschikbaar. De laatste versie is geldig vanaf 24 mei 2021.

Lees meer

Nieuw Vlaams Pact helpt lokale besturen met klimaatdoelstellingen (news)

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageren de Vlaamse steden en gemeenten zich om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en...

Lees meer

Nieuwe oproep call groene warmte van 20 september tot en met 19 oktober (news)

De tweede oproep call groene warmte van 2021 loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021.

Lees meer

Fit for 55 - Implementatie van de EU Green Deal (news)

In een aantal artikels gaat Mantis Consulting dieper in op de belangrijkste initiatieven van 'Fit for 55' - alvast een inleiding.

Lees meer

Praktische toepassingen van levenscyclusanalyse (news)

Levenscyclusanalyse (LCA) wint aan belang omdat het een genuanceerde analyse toelaat van de milieu-impact van een product of dienst. Maar waar en...

Lees meer

Welke impactcategorieën maken deel uit van een levenscyclusanalyse (LCA)? (news)

Een levenscyclusanalyse of Life Cycle Assessment (LCA) is nodig als je een volledige milieubeoordeling van een product wilt uitvoeren. Maar wat...

Lees meer

In kaart brengen van Scope 3 emissies: de voordelen (news)

Het in kaart brengen van scope 3 emissies binnen een carbon footprint is soms een tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Maar het biedt zeker...

Lees meer

Welke soorten carbon footprints zijn er, en wat zijn de verschillen met EPD en PLCA? (news)

Er is nog vaak verwarring over de verschillen tussen Product Carbon Footprints (PCF), Environmental Product Declarations (EPD) en Product Life...

Lees meer

EU taxonomie (deel 1) - een introductie (news)

Wat is de EU Taxonomie, wat is haar belang voor bedrijven, en welke linken zijn er met andere EU regelgeving rond duurzaamheid en duurzame...

Lees meer

EU taxonomie (deel 2) – kernenergie & aardgas voorwaardelijk duurzaam (news)

Europa besliste begin februari om een aanvullende gelegeerde verordening op de EU Taxonomie principieel goed te keuren. Kernenergie en gascentrales...

Lees meer

Start onderzoeksproject blauwe economie - WABESCO (news)

Sinds kort is Mantis van start gegaan met een onderzoeks- en ontwikkelingsproject gebaseerd op ecosysteemdiensten in de blauwe economie. Het Wheel...

Lees meer

Maak gebruik van de KMO-portefeuille! (news)

Wil je graag een financiële tegemoetkoming voor opleidingen en of advies over energie en duurzaamheid? Dan is de KMO-portefeuille een ideale manier...

Lees meer

Wat is net-zero? (news)

Het is essentieel om als organisatie werk te maken van je klimaatdoelstellingen, maar de nuanceverschillen tussen netto-nul (net-zero),...

Lees meer

Wat zijn vrijwillige koolstofkredieten (carbon credits)? (news)

Koolstofkredieten of carbon credits zijn een belangrijke tool om klimaatverandering aan te pakken. Er bestaan gereguleerde markten zoals het...

Lees meer

De rol van product environmental footprints (PEF) en levenscyclusanalyse (LCA) in het bestrijden van greenwashing (news)

De mogelijkheid voor bedrijven om ‘carbon credits’ te kopen en verschillende soorten "compensatieprojecten" voor koolstofemissies te...

Lees meer

Blue carbon credits: meer dan gewone koolstofcredits (news)

Blue carbon credits worden gecreëerd door de groei en het behoud van koolstofabsorberende planten, zoals mangrovebossen en de bijbehorende mariene...

Lees meer

Wat zijn Science-based targets (news)

Het is vaak niet eenvoudig voor bedrijven om zichzelf realistische, maar voldoende ambitieuze doelen te stellen voor de reductie van...

Lees meer

Science Based Targets - Van klimaat naar natuur (news)

Steeds meer bedrijven engageren zich voor het Science Based Targets initiative (SBTi) om duidelijk afgelijnde en wetenschappelijk onderbouwde...

Lees meer

De planetaire grenzen (news)

Mens en milieu gaan niet altijd even goed samen. We zijn alomtegenwoordig en maken gretig gebruik van de natuurlijke rijkdom van moeder aarde om...

Lees meer

Hoe stel ik een klimaatactieplan op? (news)

Steeds meer organisaties nemen actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De redenen kunnen divers zijn, maar vaak zijn het klanten,...

Lees meer

Science Based Targets - Het SBTN-framework (news)

Hoe ziet het framework voor science-based targets (SBTs) voor natuur eruit? Hoe verschillen de SBTs voor natuur van de SBTs voor klimaat? En welke...

Lees meer

Dit kan u doen met de KMO groeisubsidie voor duurzaam en circulair ondernemen (news)

Vanaf 1 juli 2021 zal de hervormde KMO groeisubsidie ook kunnen aangevraagd worden binnen het thema duurzaam en circulair ondernemen.

Lees meer

EcoVadis als accelerator van je duurzaamheidsprestaties (news)

Steeds meer bedrijven willen inzicht krijgen in hun prestaties op vlak van duurzaamheid. Één van de mogelijkheden om hier op een structurele manier...

Lees meer

Alles over het B Corp-duurzaamheidscertificaat (news)

B Lab beloont mens- en milieuvriendelijke bedrijven met een B Corp-certificering. Lees hoe je een certificaat aanvraagt, en wat de voordelen zijn.

Lees meer

Dubbele materialiteit: de eerste stap richting CSRD-compliance (news)

Wie CSRD zegt, zegt dubbele materialiteit. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in, en hoe kan je er mee aan de slag?

Lees meer

Vrijwillige duurzaamheidsrapportering voor KMO's verduidelijkt (news)

Europa is druk bezig met het ontwerpen van een rapportingsstandaard (ESRS) voor kmo’s die niet onder de CSRD-richtlijn (voor...

Lees meer

Onze strategie voor duurzaam ondernemen (news)

Als dienstverlener hebben we vaak de mond vol over hoe jouw bedrijf kan vergroenen. Maar hoe is het met ons eigen duurzaamheidsbeleid gesteld?

Lees meer

Vandemoortele
Carbon Accounting (cases)

Vandemoortele zocht een tijdelijke projectmanager om een ambitieus energiemonitoring en carbon accounting en reporting project te leiden op...

Lees meer