VLAIO Vergroeningscan

Maak je bedrijf groener via de VLAIO vergroeningscan. Samen verkennen we hoe je fossiele brandstoffen kunt inruilen voor duurzame alternatieven, met helder inzicht in financiële haalbaarheid en toegang tot subsidies. Maak nu tijdelijk gebruik van 85% steun van VLAIO.

Wat is een vergroeningscan?

Via een VLAIO vergroeningscan onderzoeken we voor je bedrijf de opties om verwarming of koeling op basis van fossiele brandstoffen te vervangen door groene alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan groene warmte, groene koude, waterstof (groen of blauw), of het benutten van restwarmte of -koude. Ook kijken we naar elektrificatie als middel om de CO2-uitstoot van je onderneming te verminderen, zowel voor productieprocessen als voor klimaatregeling.

Aan de hand van deze informatie kan je bedrijf nadien een weloverwogen beslissing nemen over investeringen in vergroening of energiereductie.

Deze studie is geen uitgebreide energieaudit, maar richt zich op een specifieke technologie of installatie, of een bepaalde groep energieverbruikers. Samen ontwikkelen we een businesscase voor de gekozen technologie, inclusief:

 • Schattingen van de kapitaal- en operationele uitgaven (CAPEX/OPEX)

 • Een berekening van de terugverdientijd en de interne rentevoet (IRR)

 • De impact op CO2-uitstoot en de potentiële voordelen van subsidies. 

Een VLAIO vergroeningscan maakt het mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen over investeringen in vergroening of energiereductie.


Voor wie?

 • KMO’s en GO’s

 • Vzw’s met economische activiteit

 • Bedrijven die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest en max. 2 vestigingen per onderneming hebben

 • De NACE-code moet in aanmerking komen voor Ecologiepremie+: controleer hier of je bedrijf hieraan voldoet.

Hoe starten?

 1. Neem contact op met Bram De Keulenaere (bram@mantisconsulting.be) om een intakegesprek in te plannen, of vul het formulier in onderaan deze pagina.

 2. Tijdens een intakegesprek gaan we na of je onderneming in aanmerking komt voor de dienstverlening.

  • Checklist (verklaring op eer + inhoudelijk kader)

  • Indien nodig verwijzen we door naar andere instrumenten

 3. Wij maken een offerte op en bezorgen deze samen met het aanvraagformulier en de verklaring op eer aan VLAIO.

 4. VLAIO keurt de aanvraag goed binnen de 10 kalenderdagen

 5. De dienstverlening kan van start gaan ten vroegste 10 kalenderdagen na aanvraag. Wij plannen een plaatsbezoek in om de vergroeningscan op te starten!

Dankzij VLAIO krijg je voor de vergroeningscan een tegemoetkoming van 85% op het totaalbedrag.


VLAIO: partner bij jouw vergroeningsplannen

De Vlaamse Regering zet sterk in op een lager en duurzamer energieverbruik van Vlaamse bedrijven. Heeft je onderneming plannen om te investeren in een groene technologie, maar wil je eerst onderzoeken of dit technisch en economisch haalbaar is?  Dan kan je met steun van VLAIO terecht voor een vergroeningsscan bij 1 van de 10 geselecteerde energiestudiebureaus. 

Mantis Consulting is een van deze erkende dienstverleners.

Als onderneming betaal je tijdelijk slechts een deel van de kostprijs voor deze scan, VLAIO betaalt 85% met een maximum van 10.000 euro excl. BTW. Lees meer over de voorwaarden op www.vlaio.be/vergroeningsscan.

Vraag een vergroeningscan aan