Blauwe economie

Wil je meer weten over duurzaamheid in de blauwe economie of hoe jouw mariene activiteiten kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zijn experten mariene duurzaamheid. We hechten dan ook veel belang aan de thema’s klimaat en biodiversiteit, en onze expertise ligt bij activiteiten waar deze onderwerpen centraal staan. We nemen je graag mee in de wereld van o.a. blauwe koolstof, ecosysteemdiensten, natuur-inclusief design en meervoudig ruimtegebruik.

Windenergie, aquacultuur, blauw toerisme, …, onze Noordzee bruist van de economische activiteiten. Deze activiteiten gaan een toenemende rol spelen in de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van onze samenleving.

Wat is de blauwe economie?

De blauwe economie wordt door de Blauwe Cluster en VLAIO gedefinieerd als alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. Dit omvat niet alleen de conventionele mariene en kustactiviteiten, zoals visserij, havenwerken, kusttoerisme en scheepvaart, maar ook minder gevestigde activiteiten zoals hernieuwbare energie, offshore aquacultuur en ecosysteemdiensten.

Vlaanderen: voortrekker van de blauwe economie

Vlaanderen bevindt zich in de wereldtop voor de productie van windenergie op zee. Met de komst van de Prinses Elisabethzone wil ze deze positie nog verder versterken. Windenergie op zee is slechts één van de activiteiten waarin Vlaanderen een voortrekkersrol heeft, ook in meervoudig gebruik van ruimte op zee zijn we pioniers.

Met Mantis Consulting willen we hierop inspelen en als mariene duurzaamheids experten de voetafdruk van activiteiten op zee verminderen en via natuur gebaseerde ingrepen een toegevoegde waarde creëren.

 

Net als bebossing op land, kan het leven in de oceaan en in kustsystemen een belangrijke bijdrage leveren als oplossing voor klimaatopwarming. Bepaalde blue carbon-systemen, zoals zeegrassen, mangroves, slikken en schorren, zijn zeer efficiënt in het opnemen en opslaan van koolstof.

 

Ecosystemen leveren heel wat diensten aan de natuur en de maatschappij: voedsel, energie, klimaatregulatie, habitatcreatie, recreatie, … Ook in zee zijn deze diensten aanwezig. Kustbescherming, energie uit wind en vis als voedselbron zijn slechts enkele voorbeelden. Door je impact op deze diensten te verminderen of ze te bevorderen draag je niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar ook aan de socio-culturele welvaart van de maatschappij.

 

Met natuurgebaseerde oplossingen (NBS) zoeken we naar mogelijkheden om te bouwen met de natuur om zowel de maatschappij als de natuur zelf ten goede te komen. In de mariene wereld hebben mariene constructies zoals windmolenparken een groot potentieel voor deze oplossingen.

 

In de Noordzee waar het steeds drukker wordt, moeten we steeds meer kijken naar efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en hoe we economische activiteiten kunnen combineren.