CO2 voetafdruk

De CO2 uitstoot van je bedrijf is een belangrijke maatstaf om de milieu-impact van je bedrijf te evalueren. Het is maar één van de factoren die de totale impact bepalen, maar veel van de duurzaamheidsinspanningen die bedrijven leveren zijn gerelateerd aan uitstoot reductie. CO2-reductie is een uitdaging voor alle sectoren. Ook jouw onderneming zal in de toekomst zwaarder belast worden voor de CO2-uitstoot, dus is het belangrijk om daar nu al op in te spelen en de uitstoot terug te schroeven.

In kaart brengen

Met een CO2 voetafdruk breng je de uitstoot van broeikasgassen van je bedrijf in kaart. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor producten, diensten en organisaties. CO2-uitstoot is sterk gerelateerd met energieverbruik, maar vele andere thema’s hebben ook een impact zoals circulariteit, mobiliteit, enzovoort. Een CO2 voetafdruk is het startpunt voor de verduurzaming van jouw organisatie. Samen bekijken we welke 'scopes' en activiteiten relevant zijn voor de CO2 voetafdruk berekening. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijde standaard om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) beschouwt drie verschillende scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen. 

  • Scope 2: indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van aangekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. 

  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie.

Reduceren

De uitkomst van een CO2 voetafdruk wordt geëvalueerd en een concreet reductieplan kan worden opgesteld. CO2 uitstoot verminderen kan op meer manieren dan enkel groene stroom opwekken. Duurzame mobiliteit, circulair ondernemen, sensibilisering van de werknemers, er zijn veel mogelijkheden en iedere situatie moet afzonderlijk bekeken worden om tot een optimale en kostenefficiënte oplossing te komen.

Klimaatneutraal ondernemen

Als jouw onderneming na de genomen reductiemaatregelen nog een netto uitstoot heeft van CO2 kan je overgaan tot CO2 compensatie om klimaatneutraal of CO2 neutraal te ondernemen. CO2 compensatie kan op verschillende manieren. 

De meest gekozen weg is het planten van bomen ter compensatie van een bepaalde CO2 uitstoot. Naast CO2 targets kan deze compensatiemaatregel ook bijdragen om biodiversiteit doelen te halen. Koolstof vastleggen, of carbon capture storage (CCS), en eventueel nadien gebruiken, of carbon capture utilization (CCU), zijn opkomende technologieën die aan belang gaan winnen in de industrie. 

Als alternatief, of aanvullend is het ook mogelijk om te investeren in lokale natuurprojecten, weliswaar zonder compensatie.

Certificeren

Er is een wildgroei aan mogelijkheden voor certificering, rapportering en accreditatie. Denk aan CO2-prestatieladder, CDP, ISO14064, C2C, CO2 Neutral, enzovoort. Het startpunt is praktisch altijd een CO2 voetafdruk en de keuze om in een bepaald kader te certificeren hangt af van de bedrijfscontext.