Klimaatactieplan

Steeds meer bedrijven erkennen de noodzaak om actie te ondernemen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het wordt ook steeds belangrijker voor bedrijven om leiderschap te tonen en te voldoen aan de verwachtingen van diverse stakeholders zoals klanten en investeerders, en is een onmisbaar onderdeel van een bredere duurzaamheidsstrategie. Maar waar te beginnen?

In onze aanpak kan je volgende belangrijke stappen herkennen om een tot een succesvol klimaatactieplan te komen én uit te voeren. In 6 stappen naar een ambitieus en haalbaar klimaatactieplan!

STAP 1

Maak een grondige inventarisatie van de broeikasgasemissies, een zogenaamde carbon footprint, van de organisatie. Dit zal helpen om de bronnen van uitstoot binnen het bedrijf in kaart te brengen, zoals energieverbruik, transport, afval en industriële processen.

STAP 2

Ontwikkel strategieën om de uitstoot te verminderen. Zodra de emissiebronnen zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het ontwikkelen van specifieke strategieën om deze te verminderen. De potentiële reductiemaatregelen worden specifiek voor de organisatie uitgewerkt. Het kan gaan om maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, overschakeling op hernieuwbare energiebronnen, vermindering van afval en onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties. Stel prioriteiten en focus op uitvoering.

STAP 3

Stel ambitieuze, maar haalbare reductiedoelstellingen. Dit is de basis van elk effectief klimaatactieplan. De doelstellingen vertrekken vanuit de inventarisatie van de broeikasgasemissies en de potentiële reductiemaatregelen, en baseren zich zoveel mogelijk op wetenschappelijke onderbouwingen. Ze geven ook aan op welke termijn ze moeten gehaald worden ten opzichte van het referentiejaar.

STAP 4

Werk samen met werknemers, en andere interne en externe belanghebbenden zoals klanten en investeerders. Klimaatactie is een teaminspanning en het is belangrijk om een iedereen binnen de organisatie van bij de start bij het proces te betrekken! Dit helpt om draagvlak te creëren voor het klimaatactieplan, en zorgt voor extra opportuniteiten om emissies te verminderen.

STAP 5

Volg de voortgang en herzie en actualiseer het plan regelmatig. Om ervoor te zorgen dat het klimaatactieplan effectief blijft, is het belangrijk om de voortgang bij het halen van de reductiedoelstellingen te volgen en het plan regelmatig te evalueren en zo nodig bij te sturen.

STAP 6

Communiceer de inspanningen en resultaten van het bedrijf op het gebied van klimaatmaatregelen. Met een goed onderbouwd actieplan zijn je acties en communicatie geloofwaardig, wat het vertrouwen in jouw organisatie doet toenemen.

Door deze stappen samen te doorlopen bekom je een grondige analyse van je organisatie op vlak van klimaatactie, en heb je de tools in handen om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en er over te communiceren.