Duurzaamheidsplan

Ben je als bedrijf al inspanningen aan het leveren rond duurzaam ondernemen? Is je bedrijf onderhevig aan de wettelijke verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage? Hoe presteert jouw bedrijf op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s?

Doelstelling

Hoe beter we de klant en zijn activiteiten kennen, hoe beter het eindresultaat. Een eerste overleg - digitaal of ter plaatse - wordt daarom altijd gevolgd door een grondige rondgang van de bedrijfssite. Hier wordt de basis gelegd voor de dataverzameling en worden de doelstellingen van de analyse bepaald.

Thema selectie - Materialiteitsanalyse

De opmaak van een duurzaamheidsplan begint altijd met het bepalen van wat voor jouw organisatie de meest relevante duurzaamheidsthema's zijn en deze nadien rangschikken in functie van de doelstellingen. Deze stap heet de materialiteitsanalyse. 

Dataverzameling

Door middel van een sitebezoek worden heel wat data verzameld, worden de ontbrekende gegevens geïdentificeerd en opgevraagd. Met de volledige dataset gaan de deskundigen van Mantis Consulting verder aan de slag. Afhankelijk van de doelstelling kan ook een datacollectie systeem opgezet worden voor de komende jaren waar dat nodig is.

Actieplan

Op basis van de verworven inzichten worden de relevante maatregelen en opportuniteiten bepaald om je bedrijf duurzamer te laten ondernemen. Dit vertaald zich in een actieplan waarin de opportuniteiten gerangschikt worden in functie van de doelstellingen. Er worden realistische termijnen gedefinieerd voor de implementatie van de maatregelen.

Uitvoering, opvolging en evaluatie

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen acties ligt bij bedrijven zelf, maar je kan wel steeds bij ons terecht voor bijkomend onafhankelijk advies. In de uitvoeringsfase hou je de 80/20 regel van Pareto in gedachten: focus op door ons opgestelde prioriteiten. Nadien evalueren we de inspanningen en kijken of het gewenste resultaat werd bereikt.

Het resultaat?

  • Inzicht in de duurzaamheidsprestaties van je bedrijf.

  • Efficiënter omgaan met energie, water, afval en producten bespaart kosten.

  • Positief imago en verbetering van de reputatie.

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf.

  • De duurzaamheidsplan vormt tevens de ideale basis om verdere stappen te zetten richting een duurzaamheidsrapport.