Ecosysteemdiensten

Ecosystemen leveren heel wat diensten aan de natuur en de maatschappij: voedsel, energie, klimaatregulatie, habitatcreatie, recreatie, … Ook in zee zijn deze diensten aanwezig. Kustbescherming, energie uit wind en vis als voedselbron zijn slechts enkele voorbeelden. Door je impact op deze diensten te verminderen of ze te bevorderen draag je niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar ook aan de socio-culturele welvaart van de maatschappij.

Met ecosysteemdiensten kijken we verder dan het koolstof en klimaat verhaal en bekijken we duurzaamheid in al zijn aspecten door alle diensten die ecosystemen ons leveren in rekening te brengen.

ECOSYSTEEMDIENSTEN: EEN OVERZICHT

Onder ecosysteemdiensten (ESD) vallen alle goederen en diensten die ecosystemen leveren aan de samenleving. ESD worden klassiek in 4 groepen opgedeeld:

  • Producerende diensten: producten die verkregen worden uit ecosystemen zoals voeding, energie en grondstoffen;

  • Regulerende diensten: voordelen voor de samenleving door processen die gereguleerd worden door ecosystemen zoals klimaat en waterkwaliteit;

  • Culturele diensten: diensten voor geestelijke verrijking, cognitieve ontwikkeling, recreatie en esthetische beleving;

  • Ondersteunende diensten: bijvoorbeeld habitatcreatie, biodiversiteit en de nutriëntencyclus.

EEN BREDE KIJK OP DUURZAAMHEID

De ernst en de schaal van de  klimaatproblematiek valt niet te ontkennen, maar in de zoektocht naar oplossingen mogen we niet blind blijven voor secundaire effecten. Duurzaamheid is meer dan alleen klimaat. Er wordt vaak nog te veel gefocust op CO2 zonder bijvoorbeeld ook biodiversiteit in rekening te brengen. Met ESD gaan we weg van de tunnelvisie op CO2 naar een bredere kijk op duurzaamheid.

Elke activiteit op zee heef een impact op de ecosysteemdiensten binnen het invloedsgebied. Het is belangrijk dat een organisatie zich hiervan bewust is zodat ze haar impact kan verminderen en waar mogelijk op zoek kan gaan naar hoe ze bepaalde diensten juist kan versterken. Mantis wil bedrijven daarbij ondersteunen. In het onderzoeksproject WABESCO ontwikkelen we instrumenten om de interactie tussen mariene projecten en ESDs in kaart te brengen en vooruitgang op ESD-impact te peilen.