Besparen

Besparingen kan je op veel manieren realiseren. Het belangrijkste is om de juiste prioriteiten te stellen. De kosten en inspanningen voor energiebesparing moeten proportioneel zijn tot de geleverde meerwaarde, en mogen de klant ook niet afleiden van de core business.

Besparen op je energiefactuur?

Het is een misvatting dat de meest ingrijpende aanpassingen ook het meest opbrengen. Los van besparingsmaatregelen, kan een eenvoudige overstap van energieleverancier een mooie winst opleveren. Ons motto is dan ook ‘kleine aanpassingen - grote impact’. Dit komt ook naar voor in onze aanpak van energie-audits en andere dienstverlening.

Een beduidend lager energieverbruik zonder forse investeringen? Het kan. Wij bepalen samen met jou de prioriteiten, en je voert acties door op het tempo van jouw organisatie. Bovendien zal je niet alleen energie en kosten besparen, maar draag je ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie door een verlaagde CO2 voetafdruk.

Daarnaast kan ook de installatie van lokale energieproductie een goede manier zijn om je bedrijfswinsten te herinvesteren. Maar ook voor bedrijven die niet over de budgetten en/of ruimtelijke mogelijkheden beschikken bestaan er interessante oplossingen. Zo kan je de daken van je bedrijfsgebouwen beschikbaar stellen voor de plaatsing van zonnepanelen, zonder zelf te investeren. Je kan wel profiteren van goedkope groene energie, al dan niet door een participatie, en tegelijkertijd focussen op de kerntaken van je bedrijf. Ook andere investeringen zoals windturbines en warmte-krachtkoppeling kunnen interessant zijn.

Wat met subsidies?

Er zijn nog zeer veel mogelijkheden voor subsidies, zowel voor lokale productie als andere energie-gerelateerde investeringen. Lees er hier meer over.

Wat levert het mij concreet op?

De concrete resultaten zijn afhankelijk van de situatie van jouw onderneming, en welke acties je op vandaag al ondernomen hebt. Ben je meer geïnteresseerd in de optimalisatie van energievoorziening of de processen, of is een eerste audit aan de orde? Misschien wil je liever aan de slag met een energiemanagementsysteem? Of ligt de focus meer op duurzaamheid dan op energiebesparing?

In ieder geval bezorgen onze energiediensten:

  • Een beter inzicht in het verbruik van je bedrijf.

  • Een energieverbruik dat doorgaans 5 tot 20% lager is.

  • Een navenante lagere energiefactuur.

  • Een duurzamere onderneming die de uitstoot van CO2 beperkt.

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf.