Natuurgebaseerde oplossingen (NBS) en natuur-inclusief design

Met natuurgebaseerde oplossingen (NBS) zoeken we naar mogelijkheden om te bouwen met de natuur om zowel de maatschappij als de natuur zelf ten goede te komen. In de mariene wereld hebben mariene constructies zoals windmolenparken een groot potentieel voor deze oplossingen. NBS kunnen gaan van het aanleveren van beschutting of rustplaatsen tot het versterken van voedselbronnen voor verschillende soorten zeeleven.

Natuurgebaseerde oplossingen en natuur-inclusief design

De natuur integreren vanaf de projectontwerpfase geeft een unieke kans om verder te gaan dan onze impact op het mariene milieu te beperken en over te gaan tot het creëren van ecologische meerwaarde bij projecten op zee.

WAT ZIJN NATUURGEBASEERDE OPLOSSINGEN? 

Natuurgebaseerde oplossingen (Nature-based Solutions; NBS) zijn acties die genomen worden om natuurlijke en aangepaste ecosystemen te beschermen, op een duurzame manier te beheren en te herstellen. Ze bieden een oplossing voor maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, en voedsel- en waterzekerheid, ten voordele van zowel de mens als de natuur. Gezonde ecosystemen staan hierbij centraal en waar mogelijk wordt samengewerkt met de lokale en inheemse bevolking. Kort gezegd: NBS is bouwen met de natuur voor de natuur en de maatschappij.

In de mariene context kunnen NBS bijvoorbeeld gebruikt worden bij de installatie van windmolens. Door complexe elementen, geïnspireerd op de natuur, te voorzien in de funderingen van windmolens kan een artificieel habitat gecreëerd worden dat schuilplaats, rustplaats en voedsel kan voorzien voor verschillende soorten. Ook aan de kust kunnen NBS toegepast worden door bijvoorbeeld blue carbon-systemen aan te planten of te herstellen. Zeegras- en mangrovebossen zijn zeer efficiënt in het opnemen van koolstof en bieden tegelijkertijd kustbescherming en een habitat voor marien leven ten voordele van de biodiversiteit. 

NBS: ESSENTIEEL VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Vandaag ligt de focus van duurzaamheid veelal op het beperken van negatieve impact. Hoewel dit een belangrijke stap is, zal dit op lange termijn niet voldoende zijn om een effectieve oplossing te bieden. NBS gaat verder door naast een kleinere impact ook een positieve bijdrage te leveren aan de natuur zonder daarbij de maatschappij te schaden. Ze zijn een essentiële schakel voor natuurherstel en voor een welvarende en zekere toekomst te bieden aan de volgende generaties.

NBS verlegt de focus van het klassieke ingenieursdenken naar een geïntegreerde aanpak van natuurwetenschappers en bouwkundig ingenieurs.