Meervoudig ruimtegebruik (multiple use of space)

In de Noordzee waar het steeds drukker wordt, moeten we steeds meer kijken naar efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en hoe we economische activiteiten kunnen combineren.

HET BELGISCHE DEEL VAN DE NOORDZEE:
VEEL TE DOEN, WEINIG PLAATS

Omdat beschikbare landoppervlakte alsmaar beperkter wordt, zeker in dichtbevolkte gebieden zoals Vlaanderen, wordt steeds meer naar de zee gekeken voor economische activiteiten. Dit is niet opmerkelijk aangezien 2/3 van het aardoppervlak uit water bestaat. Maar ook in de zee is ruimte niet ongelimiteerd. België heeft slechts een klein deel van de Noordzee (minder dan 1%) waar ondertussen al heel wat activiteit plaatsvindt. Scheepvaart, visserij, windmolenparken en ontginning van zand en mineralen zijn maar enkele voorbeelden. Het is dus belangrijk dat het Belgisch deel van de Noordzee efficiënt gebruikt wordt, waarbij ook nog voldoende ruimte overblijft voor bescherming van gevoelige en waardevolle mariene ecosystemen.

Door de grote verscheidenheid aan (menselijke) activiteit op zee is er een steeds grotere vraag voor meervoudig ruimtegebruik. Hierbij kijken we naar hoe de beperkt beschikbare ruimte efficiënt gebruikt kan worden en hoe we kunnen inspelen op de synergieën tussen verschillende technieken. Het voordeel van meervoudig ruimtegebruik is dat transport en infrastructuur van meerdere activiteiten gedeeld kan worden om de financiële kosten te drukken. Zo kan er ook gekeken worden naar meer afgelegen gebieden offshore. Maar er zijn ook nog uitdagingen. Meer activiteit op dezelfde locatie kan voor extra druk zorgen op lokale ecosystemen en vaak zijn conflicterende belangen tussen de verschillende mariene sectoren. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen zijn goede communicatie, betrokkenheid van de belanghebbenden en aandacht voor de natuur van vitaal belang.