Wettelijke verplichtingen

Vele bedrijven zien door het bos de bomen niet meer. Daarom zorgen we voor een heldere aanpak en lange termijn strategie op maat van jouw behoeften en in functie van de wettelijke verplichten. Wees voorbereid en neem voorsprong op de concurrentie.

Wettelijke verplichtingen duurzaamheid

Zijn er wettelijke verplichtingen voor duurzaam ondernemen? Hoe kan ik mijn onderneming klaarstomen voor de toekomst? Wij begeleiden je doorheen de administratie en vaak complexe regelgeving.

Is duurzaam ondernemen verplicht?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is niet verplicht. Maar heeft wel voordelen voor jouw bedrijf. Bedrijven die vroeg op de kar springen zijn beter voorbereid op de toekomst. Door je onderneming nu al klaar te stomen voor komende wettelijke verplichtingen, kan je besparen op stijgende grondstofprijzen en oplopende kosten voor CO2 uitstootrechten. De kans is groot dat de komende duurzaamheid- en energietransitie veel bedrijven op snelheid gaat pakken. Wij zorgen er voor dat jouw onderneming niet achterblijft.

Anderzijds zijn bepaalde bedrijven wél verplicht om een duurzaamheidsrapport op te stellen en dus indirect verplicht om duurzaam te ondernemen.

Wat zijn de verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage?

Duurzaamheidsrapporten zijn vandaag wettelijk verplicht voor een beperkt aantal grote organisaties in België. Sinds eind vorig jaar is een grondige herziening van deze regelgeving actief (Directive (EU) 2022/2464). Alle grote ondernemingen en beursgenoteerde kmo’s in Europa moeten verplicht een duurzaamheidsrapport opmaken. De verplichting komt in verschillende fases:

  • rapporteren in 2025 over 2024 voor beursgenoteerde ondernemingen (behalve kmo’s)

  • rapporteren in 2026 over 2025 voor grote ondernemingen

  • rapporteren in 2027 over 2026 voor beursgenoteerde kmo’s

Met grote ondernemingen worden ondernemingen bedoeld die aan minstens 2 van 3 onderstaande criteria voldoen:

  • >250 werknemers

  • netto-omzet van >40 miljoen €

  • balanstotaal van >20 miljoen €

Kmo’s vallen dus niet rechtstreeks onder de regelgeving. Nochtans loont het om toch werk te maken van duurzaam ondernemen. De grote ondernemingen gaan hun informatie gedeeltelijk bij de kmo’s in hun waardeketen moeten halen. Hierdoor zullen kmo’s dus indirect verplicht worden om ook zelf werk te maken van duurzaam ondernemen zodat ze deze informatie kunnen bezorgen. Bedrijven die dan snel kunnen schakelen hebben een groot concurrentieel voordeel. Daarnaast zorgt het voor een beter imago, een streepje voor bij bepaalde aanbestedingen en je diensten en producten worden aantrekkelijker voor je klanten.

Proactief zijn loont

Ook als toeleverancier van grote bedrijven en multinationals is aandacht voor duurzaamheid een mogelijke meerwaarde. Zij laten duurzaamheidscriteria steeds sterker doorwegen in de selectie van bedrijven waarmee ze samenwerken. Laat je dus niet verrassen door je grootste klant, die je plots opzij schuift omwille van een middelmatig duurzaamheidsbeleid.

Sterke energiewetgeving als centrale pijler voor duurzaamheid

Voor duurzaamheid is er door de veelvuldigheid aan thema’s een sterke versnippering van de wetgeving. Denk aan milieuwetgeving voor de thema’s waterkwaliteit, biodiversiteit, geluidshinder, en nog veel meer.

Energie blijft echter voor veel (productie)bedrijven een centrale pijler voor duurzaamheid die een complexe en vooral snel veranderend wetgevend landschap kent, zowel internationaal als op Vlaams/Belgisch niveau.

Welke energiewetgeving bestaat er?

Bij Mantis zijn we beslagen in diverse adviesverlening voor energie, maar zijn we het meest vertrouwd met de Vlaamse wetgevende context. Het energiedecreet en -besluit zijn de belangrijkste Vlaamse wetteksten inzake energie. Ze beschrijven het wettelijk kader van zeer uiteenlopende thema’s: de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt, de werking van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, de energieprestatieregelgeving, over subsidieregelingen voor milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik, enzovoort.

Er wordt voor bedrijven een onderscheid gemaakt tussen energie-intensieve ondernemingen en niet-energie intensieve ondernemingen. Voor energie-intensieve ondernemingen maakt de omvang van het bedrijf niet uit. Voor niet-energie intensieve ondernemingen verschillen de verplichtingen afhankelijk van de grootte van de onderneming en het energiegebruik.

Heb je een energiebalans, een energieaudit, een energiestudie of een (conform verklaard) energieplan nodig? Wil je ook bekijken of je in aanmerking komt voor bepaalde subsidies? Zoek je een partij die je wegwijs maakt in het duurzaamheidslandschap met een duidelijk actieplan of heb je nood aan een carbon footprint?

Wij helpen je graag met de gepaste analyse.