Een toekomstgerichte aanpak

Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ga je in alle aspecten van je bedrijfsvoering rekening houden met de drie pijlers: mens, milieu en maatschappij. Het gaat dus verder dan enkel de ecologische thema’s.

Waarom duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt de nieuwe norm. Wil je er mee starten omdat je je bedrijf wil voorbereiden op aankomende milieubelastingen, verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Green Deal of regelgeving voor duurzaamheidsrapportage (CSRD)? Misschien krijg je vragen van klanten of leveranciers?

Hoe je het ook draait of keert: niets doen is geen optie. Maar duurzaam ondernemen is een breed begrip en lijkt op het eerste zicht weinig tastbare voordelen op te leveren. Niets is echter minder waar.

Wat is het?

Duurzaam ondernemen wordt gedefinieerd als het opnemen van de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag.

Dit wil zeggen dat bedrijven hier in alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening mee gaan houden: energie, emissies, grondstofefficiëntie, circulariteit, afval, financieel, juridisch, HR, ...

In de praktijk kan het gaan over:

 • energiebesparende maatregelen implementeren

 • uitstoot van emissies beperken

 • duurzaam mobiliteitsbeheer

 • afval recycleren

 • investeren in opleiding van mensen

 • investeren in de lokale gemeenschap

 • gelijkheid promoten

 • duurzaam en ethisch aankoopbeleid

 • inzetten op digitalisering

 • constructieve partnerships aangaan

 • ...

Toekomstbestendig

Belangrijke maatschappelijke stakeholders zijn steeds minder tolerant voor bedrijven die niet duurzaam ondernemen. Toekomstbestendigheid van je onderneming is één van de belangrijkste drijfveren om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Maar zoals al duidelijk is geworden: duurzaam ondernemen is een heel breed topic. Afhankelijk van de specifieke context van jouw bedrijf zal je dus de prioriteiten moeten bepalen en hier rekening mee houden in de uitwerking van je strategie. Dit noemen we een materialiteitsanalyse. Een goede materialiteitsanalyse betrekt zowel interne als externe stakeholders, stelt de juist prioriteiten in het duurzaamheidsbeleid, legt de hiaten bloot en vormt de basis voor een duurzaamheidsplan.

Is duurzaam ondernemen verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Althans niet expliciet. Indirect worden ca. 50.000 Europese ondernemingen binnenkort verplicht werk te maken van een duurzaamheidsrapport, en dus ook van duurzaam ondernemen, de opmaak van een materialiteitsanalyse, het betrekken van stakeholders, het uitwerken van een actieplan, opstellen van beleidsdocumenten ter ondersteuning van de strategie, etc.

Voor de kleinere bedrijven in de waardeketen zal een cascade-effect plaatsvinden waarbij ze mee betrokken zullen worden in de invulling van de KPIs van de grotere bedrijven, en dus zelf ook werk zullen moeten maken van duurzaam ondernemen.

Alle bedrijven die vroeg op de kar springen zijn beter voorbereid op de toekomst. De kans is groot dat de komende duurzaamheidstransitie veel bedrijven op snelheid gaat pakken. Wij zorgen er voor dat jouw onderneming niet achterblijft.

Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf?

Energie- en duurzaamheidsinvesteringen leveren vaak besparingen op. Door het systeem beter te begrijpen en door reductie van verbruik na te streven komen besparingsmogelijkheden naar boven. Dit resulteert in productiviteitsverhoging en minder kosten. Hetzelfde geldt voor een goed HR beleid, met minder ziekteverzuim en een hoge retentie tot gevolg.

Het is belangrijk voor het imago van de onderneming en maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor werknemers, klanten en banken. Wantrouwen van de consument tegenover mogelijke greenwashing kan je tegengaan door te werken aan de hand van bewezen managementsystemen en een doordachte communicatie.

Duurzaam ondernemen levert een stevig concurrentieel voordeel op. Je diensten en producten worden aantrekkelijker voor de consument. Maar ook in openbare en niet-openbare aanbestedingen kunnen duurzaamheidsinitiatieven het verschil maken.