Dit kan u doen met de KMO groeisubsidie voor duurzaam en circulair ondernemen

14 July 2021 Duurzaamheid

Vanaf 1 juli 2021 zal de hervormde KMO groeisubsidie ook kunnen aangevraagd worden binnen het thema duurzaam en circulair ondernemen. In de eerste indienperiode kon een subsidie aangevraagd worden binnen de thema’s internationalisering en digitalisering. In de tweede indienperiode, die loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2021, wordt ook het thema duurzaam en circulair ondernemen toegevoegd. In de derde oproep eind dit jaar wordt de oproep uitgebreid met het thema innovatie. Dus ook tussen 1 november en 31 december dit jaar zal je opnieuw groeitrajecten voor duurzaam en circulair ondernemen kunnen aanvragen!

Hervorming via thematische oproepen

Met de groeisubsidie steunt de Vlaamse overheid bedrijven die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen brengen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld advies inkopen om hen te laten begeleiden. Het indiensysteem veranderde sinds begin dit jaar. De voornaamste wijziging is de hervorming naar drie thematische oproepen per jaar. Door de subsidie nu meer toe te spitsen op de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving: digitalisering, duurzaamheid, internationalisering en innovatie, wil Vlaanderen bedrijven meer gericht ondersteunen en nieuwe paden laten bewandelen. Op die manier wordt de grootst mogelijke hefboom op de budgetten gecreëerd.

Dankzij onze ervaring met deze dossiers verhogen we je slaagkansen en kan je het beoogde groeitraject van je onderneming extra ondersteunen.

Voor bedrijven met een lange termijn visie op duurzaamheid

Één van de mogelijkheden binnen het nieuwe systeem is inzetten op de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Ondernemingen zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven in functie van hun wensen en noden. Ze moeten echter wel goed opletten, en een duidelijke visie op tafel leggen. Er zijn immers een aantal randvoorwaarden die bijsturing na de goedkeuring van de subsidie niet zo makkelijk maken.

  • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.

  • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden. 

Verder is ook er ook een minimumdrempel van € 20.000 die geldt per individueel advies (met een maximum van € 50.000). Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale kosten, wat dus neerkomt op een maximale subsidie van € 25.000. Dit zowel voor het inkopen van extern advies (via consultant, kennisinstelling of kennisbureau) als voor interne versterking (de aanwerving van een strategische medewerker).

Het groeitraject is gericht op ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, maar ook op ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten. Het traject zet liefst in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen, bij voorkeur in de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen.

Wat kan Mantis voor mij betekenen?

Wij helpen je idee verder aflijnen en vorm geven zodat het de gewenste invulling voor de subsidie krijgt. We verzorgen begeleiding in alle administratieve onderdelen van de subsidieaanvraag en zorgen bij de goedkeuring van het project ook voor het inhoudelijk advies achteraf. Dankzij onze ervaring met deze dossiers verhogen we je slaagkansen en kan je het beoogde groeitraject van je onderneming extra ondersteunen.