Nieuwe oproep call groene warmte van 20 september tot en met 19 oktober

02 August 2021 Energie Duurzaamheid

Het was reeds gekend dat minister Demir binnen het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' extra budget vrijmaakt voor de call groene warmte.

Nu is bekend gemaakt dat de tweede oproep van 2021 zal lopen van 20 september tot en met 19 oktober 2021. Er wordt in deze oproep enkel budget voorzien voor de investeringen binnen het thema groene warmte en benutting van restwarmte en warmtenetten. Voor investeringen in de productie (en injectie) van biomethaan is er binnen deze oproep geen budget voorzien.

Het beschikbare subsidiebedrag bedraagt 23.500.000 euro.