Tag Energie

Vergroeningscan VLAIO (loose-pages)

Lees meer

Call groene stroom vervangt groenestroom-certificaten voor zon en wind (news)

Voor nieuwe zonnepanelen met een vermogen van 40 kW tot 2 MW en nieuwe windturbines met een vermogen van 10 kW tot 300 kW wordt het systeem van...

Lees meer

Start nieuwe EU-ETS handelsperiode voorbode voor Belgische CO2-taks? (news)

De CO2-prijs is op een jaar tijd meer dan verdubbeld en noteerde dit voorjaar enkele weken op recordhoogtes boven 50€ per ton. Maar wat betekent...

Lees meer

Oost-Vlaanderen steunt opnieuw energieambassadeurs (news)

Energieambassadeurs kunnen via de provincie Oost Vlaanderen ondersteuning krijgen voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de...

Lees meer

Strengere eisen aan elektromotoren vanaf 1 juli (news)

De implementatie van de herziene Europese verordening inzake energie-efficiënte elektromotoren (EU 2019/1781) start vanaf 1 juli 2021.

Lees meer

Groene warmte belangrijk in Vlaamse ambities (news)

Binnen het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' trekt minister Zuhal Demir extra budget uit voor de nieuwe call groene warmte, restwarmte en...

Lees meer

Wijziging limitatieve lijst Ecologiepremie+ (news)

De nieuwe limitatieve technologieënlijst voor de ecologiepremie+ is beschikbaar. De laatste versie is geldig vanaf 24 mei 2021.

Lees meer

Nieuw Vlaams Pact helpt lokale besturen met klimaatdoelstellingen (news)

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageren de Vlaamse steden en gemeenten zich om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en...

Lees meer

Wat te verwachten van de nieuwe auditverplichting voor kmo's? (news)

Voor wie het nog niet duidelijk was, de trend in energie- en duurzaamheidswetgeving is er één van verstrenging en bijkomende verplichtingen.

Lees meer

Energie-audit verplichtingen in Vlaanderen: een overzicht (news)

De Vlaamse overheid neemt een steeds grotere groep bedrijven in het vizier om werk te maken van energie-efficiëntie. Tijd voor een overzicht van de...

Lees meer

Nieuwe oproep call groene warmte van 20 september tot en met 19 oktober (news)

De tweede oproep call groene warmte van 2021 loopt van 20 september tot en met 19 oktober 2021.

Lees meer

Fit for 55 - Implementatie van de EU Green Deal (news)

In een aantal artikels gaat Mantis Consulting dieper in op de belangrijkste initiatieven van 'Fit for 55' - alvast een inleiding.

Lees meer

Welke impactcategorieën maken deel uit van een levenscyclusanalyse (LCA)? (news)

Een levenscyclusanalyse of Life Cycle Assessment (LCA) is nodig als je een volledige milieubeoordeling van een product wilt uitvoeren. Maar wat...

Lees meer

EU taxonomie (deel 2) – kernenergie & aardgas voorwaardelijk duurzaam (news)

Europa besliste begin februari om een aanvullende gelegeerde verordening op de EU Taxonomie principieel goed te keuren. Kernenergie en gascentrales...

Lees meer

Energie-audit verplichtingen in Vlaanderen: een vooruitblik (news)

De Vlaamse overheid neemt een steeds grotere groep bedrijven in het vizier om werk te maken van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Tijd...

Lees meer

Maak gebruik van de KMO-portefeuille! (news)

Wil je graag een financiële tegemoetkoming voor opleidingen en of advies over energie en duurzaamheid? Dan is de KMO-portefeuille een ideale manier...

Lees meer

Wat zijn Science-based targets (news)

Het is vaak niet eenvoudig voor bedrijven om zichzelf realistische, maar voldoende ambitieuze doelen te stellen voor de reductie van...

Lees meer

Zonnepanelen verplicht vanaf 2025! (news)

De Vlaamse regering besliste onlangs om de installatie van zonnepanelen op daken van grootverbruikers verplicht te maken vanaf 2025.

Lees meer

Hoe stel ik een klimaatactieplan op? (news)

Steeds meer organisaties nemen actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De redenen kunnen divers zijn, maar vaak zijn het klanten,...

Lees meer

Gelijke spelregels voor alle energie-intensieve bedrijven (news)

Een kleine maar logische wijziging in het Besluit Energieplanning zorgt dat vanaf nu alle energie-intensieve bedrijven een vierjaarlijkse...

Lees meer

Energiewetgeving in Vlaanderen anno 2024 (news)

De Vlaamse overheid neemt een steeds grotere groep bedrijven in het vizier om werk te maken van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Maar...

Lees meer

PSA Antwerp
energieaudit (cases)

In opdracht van PSA Antwerp werden 3 energie-intensieve sites doorgelicht op vlak van energie-efficiëntie en potentieel voor integratie van...

Lees meer

Balta Group
Energieplannen en energiebeleidsovereenkomst (cases)

Het energieverbruik werd voor verschillende sites van Balta doorgelicht. Enerzijds in het kader van de verplichte energieaudit grote ondernemingen...

Lees meer