Wat te verwachten van de nieuwe auditverplichting voor kmo's?

17 June 2021 Energie

Het regent nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe wetgeving, als het gaat om energie en duurzaamheid. Vorig jaar werden de regels voor energie-intensieve bedrijven in Vlaanderen nog verstrengd met een verlaging van de grens voor de periodieke auditverplichting. Onlangs stelde de EU de nieuwe richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving (CSRD) voor, waarbij de doelgroep van de richtlijn sterk uitbreid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Nu stelt de Vlaamse regering dus opnieuw een verstrenging voor van de regelgeving omtrent energie-audits en energiebesparing. Voor energie-intensieve bedrijven gelden al langer verplichtingen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het nieuwe voorstel trekt de lijn nu door naar een duizendtal niet energie-intensieve bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,03 en 0,1 Petajoule (PJ). Dit komt overeen met ca. 3.000 MWh elektriciteitsverbruik of ca. 9.000 MWh aardgasverbruik.

Ze zullen gevraagd worden om energieaudits op te maken of energiebalansen op te stellen. Voor de bedrijven binnen die groep met een energiegebruik van meer dan 0,05 PJ zal het verplicht worden om rendabele maatregelen uit te voeren. De bedoeling is dat ondernemingen op een kostenefficiënte manier hun energiebesparingspotentieel realiseren.

Er is nog een aanzienlijk besparingspotentieel dat kan bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen, én tegelijk wordt invulling gegeven aan de Europese verplichtingen inzake energiegebruik bij kmo’s

Dat de Vlaamse Regering de regelgeving wil uitbreiden is begrijpelijk. Een elektriciteitsverbruik tussen pakweg 3.000 en 10.000 MWh (ca. 0,03 en 0,1 PJ) is niet bepaald weinig. De bedrijven waar men op mikt hebben een verbruik dat gemiddeld ongeveer 500 keer hoger ligt dan een doorsnee Vlaams gezin.

Er is dus nog een aanzienlijk besparingspotentieel dat kan bijdragen aan de doelstellingen die opgelegd worden vanuit Europa. Bovendien is er een Europese verplichting om specifieke acties te ontwikkelen gericht op het energiegebruik van kmo’s.

Vermijden van extra complexiteit

Als antwoord op de potentiële complexiteit worden de verplichtingen voor de niet energie-intensieve vestigingen maximaal geïntegreerd in de bestaande webapplicatie van de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen. Op basis van enkele bedrijfsspecifieke gegevens wordt de onderneming naar de juiste deelapplicatie op de website geleid. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen eenvoudig te weten kunnen komen aan welke verplichtingen moet worden voldaan.

Over de voorstellen zal nu een overleg plaatsvinden met de verschillende betrokken partijen. Er wordt verwacht dat de regelgeving al tegen het einde van dit jaar in voege zal treden.