Oost-Vlaanderen steunt opnieuw energieambassadeurs

19 April 2021 Energie

Energieambassadeurs kunnen via de provincie Oost Vlaanderen ondersteuning krijgen voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. Het aanvraagformulier moet vóór 1 september 2021 doorgestuurd worden. Je kan hierbij een beroep doen op de expertise van Mantis Consulting.

Wie komt in aanmerking?

 • Verenigingen

 • Scholen

 • Steden en gemeenten

 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 • Ondernemingen

Wat komt in aanmerking?

De belangrijkste randvoorwaarden zijn dat het project: 

 • plaats vindt op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen

 • een maximale looptijd heeft van 2 jaar

én minstens voldoet aan de volgende criteria:

 • het is een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie en vermindert de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen;

 • de doelstellingen en de te verwachte resultaten van het project zijn concreet en haalbaar: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken (doelstelling), welke stappen hiervoor nodig zijn (stappenplan) en hoe men kan bepalen of de doelstelling gehaald werd (indicatoren);

 • het heeft een visie op langere termijn, in die zin dat de verminderde CO2-uitstoot ook tastbaar blijft na de projectperiode en/of dat de energieambassadeur zijn kennis, methodieken of deskundigheid die hij in het kader van het project heeft opgebouwd, verder verspreidt;

 • het beoogt betrokkenheid en gedragsverandering van de (afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering;

 • het resulteert in zichtbare realisaties én de Provincie Oost-Vlaanderen komt als ondersteunende partner duidelijk in beeld (visibiliteit).

Een volledig overzicht van alle randvoorwaarden vind je terug op de website van de provincie.

Wil je liever sneller aan de slag om je CO2-uitstoot te verlagen, kijk dan eens of een carbon footprint niets voor jou is.