Carbon footprint

Met een Carbon footprint of CO2 voetafdruk breng je de CO2 uitstoot van je bedrijf in kaart. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor producten, diensten en organisaties. CO2-uitstoot is sterk gerelateerd met energieverbruik, maar vele andere thema’s hebben ook een impact zoals circulariteit, mobiliteit enzovoort. Een CO2-voetafdruk is het startpunt voor een strategische verduurzaming van jouw organisatie.

Doelstelling

In samenspraak met jouw bedrijf wordt eerst het doel van de carbon footprint bepaald. Afhankelijk van het product, dienst of organisatie waarvoor de berekening moet worden gemaakt en het vooropgestelde doel wordt dan gesteld welke carbon footprint scope (of diepte) wordt uitgewerkt. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijde standaard om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) beschouwt drie verschillende scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen. 

  • Scope 2: indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van aangekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. 

  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. 

Dataverzameling en uitvoering

De nodige gegevens worden verzameld voor de relevante domeinen (vb. mobiliteit, energie, water en afval) samen met een lijst met CO2-conversiefactoren. Met de volledige dataset gaan onze deskundigen de gegevens per activiteit omzetten naar een uitstoot in ton CO2eq.

Het resultaat?

  • CO2-voetafdruk van een product, dienst, proces, vestiging of volledige organisatie in ton CO2eq

  • Inzicht in de CO2 prestatie

  • Indien gekoppeld aan een audit: direct potentieel voor CO2-reductie en actieplan