Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen MVO en ESG?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Environmental Social Governance (ESG) zijn vaak gebruikte termen die flink wat overlappen. Waar liggen de accenten?

MVO verwijst naar elke poging om de milieu- en sociale impact van een bedrijf te verbeteren. ESG slaat op het kwantificeren van de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Het belangrijkste verschil is dat MVO een interne functie is, terwijl ESG een externe functie is. MVO wordt gebruikt om de positieve impact van bedrijven op de samenleving te vergroten. ESG maakt deze inspanningen kwantificeerbaar naar buiten toe en wordt dan ook gebruikt door investeringsgroepen om investeringsbeslissingen te begeleiden. Wil je samen met ons bekijken hoe je MVO of ESG het beste aanpakt? Neem contact op.