Energiescan

Een energiescan heeft steeds twee zaken voor ogen: inzicht verwerven in je verbruik en maatregelen definiëren die zowel energie als kosten besparen. Bij elk bedrijf is nog ruimte voor besparingen op vlak van energie. Wij weten waar we moeten zoeken en brengen de potentiële opbrengsten ook glashelder in kaart. Van directe besparingen tot lange termijn strategische investeringen in hernieuwbare energie.

Doelstelling

Hoe beter we de klant en zijn activiteiten kennen, hoe beter het eindresultaat. Een eerste overleg - digitaal of ter plaatse - wordt daarom altijd gevolgd door een grondige rondgang van de bedrijfssite. Hier wordt de basis gelegd voor de dataverzameling en worden de doelstellingen van de audit bepaald.

Dataverzameling

Door middel van een sitebezoek wordt heel wat data verzameld, worden de ontbrekende gegevens geïdentificeerd en opgevraagd. Met de volledige dataset gaan de deskundigen van Mantis Consulting verder aan de slag. Afhankelijk van de doelstelling kan ook een datacollectie systeem opgezet worden voor de komende jaren waar dat nodig is.

Auditrapport

Het auditrapport verwerft inzicht in de energiehuishouding van het bedrijf en definieert de relevante maatregelen en opportuniteiten om je energieverbruik te verminderen en/of te vergroenen.

Een onmisbaar onderdeel van het auditrapport is het actieplan. Hierin worden de opportuniteiten gerangschikt in functie van de doelstellingen, en worden realistische termijnen gedefinieerd voor de implementatie van de maatregelen.

Uitvoering, opvolging en evaluatie

In de uitvoeringsfase houdt u de 80-20 regel van Pareto in gedachten: focus op wat belangrijk is. We volgen op en desgewenst kan u bepaalde zaken aftoetsen, maar Mantis Consulting neemt in deze fase geen actieve rol meer op om onze objectiviteit en onafhankelijkheid te bewaren. Na een vooraf bepaalde periode evalueren we de inspanningen en kijken of het gewenste resultaat werd bereikt. 

Het resultaat?

  • Inzicht in het verbruik van je bedrijf.

  • Een energieverbruik dat doorgaans 5 tot 20% lager is.

  • Een navenante lagere energiefactuur.

  • Een duurzamere onderneming die de uitstoot van CO2 beperkt.

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf.

De energiescan vormt ook een goede basis voor de uitvoering van een carbon footprint.