Je kan bij ons terecht voor opleiding en advies met de kmo-portefeuille. Dit is een laagdrempelige interactieve steunmaatregel van VLAIO waarlangs ondernemers een financiële tegemoetkoming kunnen bekomen bij hun aankoop van de ondernemerschapsbevorderende diensten.Mantis Consulting BV is geregistreerd dienstverlener binnen de kmo-portefeuille voor opleiding (DV.O244420) en advies (DV.A244419) inzake milieu en energie.

Wat komt in aanmerking?

Advies

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).

 • Het advies staat in een geschreven document.

 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.

 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.

 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.

 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Opleiding

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.

 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.

 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).

 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.

 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.

 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.

 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

Procedure

Graag lichten we hieronder stap per stap toe hoe u een beroep kan doen op de kmo-portefeuille. De volledige procedure kan u ook nalezen op de website van VLAIO.

STAP 1: DE KMO-KLANT ONDERTEKENT CONTRACT ADVIES

Je bezorgt ons een ondertekend exemplaar van de offerte.

STAP 2: DE KMO-KLANT DOET DIGITAAL DE AANVRAAG EN STORT EIGEN AANDEEL

Binnen de 30 dagen na de ondertekening van de offerte (én ten laatste 14 dagen na de start van het opleidings- of adviestraject, zie stap 4), moet u uw aanvraag via de website van de kmo portefeuille indienen voor het volledige (advies)bedrag (excl. btw) en stort u 70% (KO) of 80% (MO) van dat bedrag. Het BTW-bedrag dient u nu nog niet te voldoen, dat hoeft pas bij het ontvangen van de uiteindelijke factuur (stap 6).


STAP 3: MANTIS CONSULTING KAN UW AANVRAAG STOPZETTEN INDIEN UW AANVRAAG ONGELDIG IS

Mantis Consulting wordt door de Vlaamse Overheid op de hoogte gebracht van uw aanvraag en kan uw aanvraag nog weigeren indien uw aanvraag niet conform of niet in orde zou zijn.

STAP 4: MANTIS CONSULTING GEEFT ADVIES

We starten het adviestraject op zoals beschreven in de offerte. De kmo-portefeuille mag tot 14 dagen na de start van de presentaties aangevraagd worden. Ten laatste 14 dagen na het opstarten van het traject moet u de aanvraag dus digitaal indienen en uw eigen aandeel (excl.  BTW) storten.

STAP 5: MANTIS CONSULTING MAAKT FACTUUR OP

Na het doorlopen van het opleidings- of adviestraject krijgt u van Mantis Consulting de factuur voor het  totale bedrag zoals hierboven beschreven opgestuurd.

STAP 6: DE KMO BETAALT (OPGELET: 2 ACTIES VEREIST)

U betaalt via de kmo-portefeuille volgens de modaliteiten van de Vlaamse Overheid. Het totale bedrag (excl. BTW) wordt op dit moment via de kmo-portefeuille betaald, het BTW-bedrag betaalt u rechtstreeks aan Mantis Consulting. Meer info vindt u in de Gebruikershandleiding via de link bovenaan deze pagina.

STAP 7: DE KMO BEOORDEELT DE DIENSTVERLENER

Na afloop van het adviestraject polsen we tevens ook (verplicht!) naar uw tevredenheid  over het doorlopen traject.

Nog niet helemaal duidelijk?
Neem gerust contact op en we helpen je met veel plezier verder.