Wettelijke verplichtingen

Vele bedrijven zien door het bos de bomen niet meer. Geen nood, wij begeleiden je doorheen de administratie en vaak complexe regelgeving. Als geen ander kennen en volgen wij de regel- en wetgeving op de voet. Wij weten wat er straks aankomt en kunnen snel en efficiënt bepalen wat moet, en wat je best al opbouwt voor de toekomst. Wees voorbereid en neem voorsprong.

Welke energiewetgeving bestaat er?

De belangrijkste Vlaamse wetgeving rond energie vind je terug in het Energiedecreet, Energiebesluit en het VLAREM. Daarnaast zijn ook nog een heel aantal ministeriële besluiten die meer in detail gaan en concretere randvoorwaarden vastleggen voor specifieke onderdelen van de bovenliggende wetgeving.

Energiedecreet en energiebesluit

Het energiedecreet en -besluit zijn de belangrijkste Vlaamse wetteksten inzake energie. Ze beschrijven het wettelijk kader van zeer uiteenlopende thema’s. De organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt, de werking van het Vlaams Energie- en klimaatagentschap, de energieprestatieregelgeving, over subsidieregelingen voor milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik, enzovoort.

Voor u als ondernemer zijn de bepalingen omtrent subsidies wellicht het meest interessante onderdeel. Lees er hier meer over. 

VLAREM

Een tweede zeer belangrijk luik van de wetgeving waaruit heel wat wettelijke verplichtingen rond energie volgen, is het besluit Energieplanning. Het besluit maakt deel uit van de milieuwetgeving VLAREM. Het begrip energie-intensieve vestiging is binnen dit kader belangrijk. Deze vestigingen moeten onder bepaalde voorwaarden een energieplan en/of energiestudie toevoegen bij hun omgevingsvergunningsaanvraag en/of een periodieke actualisatie van het energieplan laten opmaken.

U mag deze energiestudies en -plannen niet zelf uitvoeren en heeft hier telkens een externe energiedeskundige voor nodig. Contacteer ons als je meer wil weten over onze aanpak.

Verder bepaald het besluit energieplanning onder meer de regelgeving omtrent het conform verklaard energieplan en de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen. 

De beide zijn vrij gelijkaardig en moeten iedere 4 jaar hernieuwd worden. Het conform verklaard energieplan is sinds kort verplicht voor alle energie-intensieve vestigingen, terwijl de verplichte energieaudit van toepassing is voor grote ondernemingen.

In veel gevallen kan een vrijstelling van deze verplichtingen bekomen worden of kunnen verschillende verplichtingen nagekomen worden door een gecombineerde audit.

In dit artikel geven we een overzicht van alle mogelijke energie-audits in het Vlaams Gewest.

Geen zin om saaie wetteksten uit te spitten? Wil je weten of je een energie-intensieve vestiging bent? Ben je niet zeker of jouw bedrijf vrijgesteld is? Stel ons je vraag en we helpen je graag verder.