Wettelijke verplichtingen

Zijn er wettelijke verplichtingen voor duurzaam ondernemen? Hoe kan ik mijn onderneming klaarstomen voor de toekomst? Wij zetten het hieronder voor je uiteen.

Is duurzaam ondernemen verplicht?

MVO of duurzaam ondernemen is niet verplicht. Maar bedrijven die vroeg op de kar springen zijn beter voorbereid op de toekomst. Door je onderneming nu al klaar te stomen voor komende wettelijke verplichtingen, kan je besparen op stijgende grondstofprijzen en oplopende kosten voor CO2 uitstootrechten. De kans is groot dat de komende duurzaamheid- en energietransitie veel bedrijven op snelheid gaat pakken. Wij zorgen er voor dat jouw onderneming niet achterblijft.

En hoewel duurzaam ondernemen op zich geen verplichting is, zijn bepaalde bedrijven wél verplicht om een duurzaamheidsrapport op te stellen.

Wat zijn de verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage?

Duurzaamheidsrapporten zijn wettelijk verplicht voor grote organisaties in België. En dit volgens de EU directive 2014/95/EU. Deze richtlijn wordt herzien in het kader van de Green Deal en in april 2021 werd de eerste draft van deze herziening gepubliceerd. 

Valt jouw onderneming niet onder volgende beschrijving, dan hoef je momenteel nog geen duurzaamheidsrapport op te maken:

  • met >500 werknemers

  • met een netto-omzet van >40 miljoen €

  • of met balanstotaal van >20 miljoen €

Het nieuwe voorstel breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar alle grote (al dan niet beursgenoteerde) ondernemingen en alle beursgenoteerde ondernemingen, met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen. Met "grote ondernemingen" worden in dit verband ondernemingen bedoeld die meer dan twee van de drie bovenstaande criteria overschrijden, met dat verschil dat de ondergrens verlaagd wordt naar 250 werknemers in plaats van 500. Op deze manier is de doelgroep beter in lijn met de Europese definitie van een grote onderneming.

Nochtans loont het om toch werk te maken van MVO en duurzaamheidsrapportage, zelfs als je niet onder de wettelijke verplichtingen valt. Bedrijven die snel kunnen schakelen hebben een groot concurrentieel voordeel. Duurzaamheidsrapportage zorgt voor een beter imago, een streepje voor bij bepaalde aanbestedingen en je diensten en producten worden aantrekkelijker voor je klanten.

Proactief zijn loont

Ook als toeleverancier van grote bedrijven en multinationals is aandacht voor duurzaamheid een mogelijke meerwaarde. Zij laten duurzaamheidscriteria steeds sterker doorwegen in de selectie van bedrijven waarmee ze samenwerken. Laat je dus niet verrassen door je grootste klant, die je plots opzij schuift omwille van een middelmatig duurzaamheidsbeleid.

Zijn er andere verplichtingen op vlak van duurzaamheid?

Voor duurzaamheid is er door de veelvuldigheid aan thema’s een sterke versnippering van de overige wetgevingen. Denk aan milieuwetgeving voor de thema’s waterkwaliteit, biodiversiteit, geluidshinder, en nog veel meer. Specifiek voor het thema energie kan je hier meer lezen over de wettelijke verplichtingen.

Mantis Consulting kent de weg in dit landschap en zorgt ervoor dat jouw bedrijf in orde is met de wettelijke verplichtingen en tegelijk klaar is voor de toekomst.