Duurzaam ondernemen

Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt in alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening gehouden met de drie pijlers: mens, milieu en maatschappij. Het gaat dus verder dan enkel de ecologische thema’s.

Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een 'hot topic'. Wil je er mee starten omdat je je bedrijf wil voorbereiden op milieubelastingen of de Europese Green Deal, of omdat je klanten ernaar vragen? Hoe je het ook draait of keert: niets doen is geen optie. Maar duurzaam ondernemen is een breed begrip en lijkt op het eerste zicht weinig tastbare voordelen op te leveren. Niets is echter minder waar.

Wat is MVO?

De ISO26000 norm definieert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als het opnemen van de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag.

Mooi, maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoelt? Enkele praktische voorbeelden van duurzaam ondernemen zijn: 

  • Recycleren

  • CO2 en stikstof uitstoot verminderen

  • Circulair ondernemen

  • Gebruik maken van hernieuwbare energie

Maar dus ook:

  • Diversiteit van het personeel

  • Duaal leren

  • Duurzame mobiliteit

Merk ook op dat winst maken absoluut geen taboe is bij MVO, in tegendeel. MVO vereist dat ondernemingen een maximale maatschappelijke meerwaarde creëren. En bedrijven die winst maken kunnen investeren in de maatschappij, of hun eigen werknemers, of in veiligheid en preventie, en ga zo maar door.

Toekomstbestendig

Belangrijke maatschappelijke stakeholders zijn steeds minder tolerant voor bedrijven die niet duurzaam ondernemen. Toekomstbestendigheid van je onderneming is één van de belangrijkste drijfveren om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Is duurzaam ondernemen verplicht?

MVO of duurzaam ondernemen is niet verplicht. Maar bedrijven die vroeg op de kar springen zijn beter voorbereid op de toekomst. Door je onderneming nu al klaar te stomen voor komende wettelijke verplichtingen, kan je besparen op stijgende grondstofprijzen en oplopende kosten voor CO2 uitstootrechten. De kans is groot dat de komende duurzaamheid- en energietransitie veel bedrijven op snelheid gaat pakken. Wij zorgen er voor dat jouw onderneming niet achterblijft.

Wat is de meerwaarde voor mijn bedrijf?

Energie- en duurzaamheidsinvesteringen leveren vaak besparingen op. Door het systeem beter te begrijpen en door reductie van verbruik na te streven komen besparingsmogelijkheden naar boven. Dit resulteert in productiviteitsverhoging en minder kosten.

Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor werknemers, klanten en banken. Duurzaam ondernemen is belangrijk voor het imago van de onderneming. Wantrouwen van de consument tegenover mogelijke greenwashing kan je tegengaan door te werken volgens geijkte duurzaamheidsstandaarden.

Duurzaam ondernemen levert een stevig concurrentieel voordeel op. Je diensten en producten worden aantrekkelijker voor de consument. Maar ook in openbare en niet-openbare aanbestedingen kunnen duurzaamheidsinitiatieven het verschil maken.

Hoe begin ik eraan?

Doel

Denk voor je begint goed na over het doel dat je organisatie voor ogen heeft om te werken aan duurzaamheid. Ligt de focus op certificering, besparingen of PR en communicatie?

Thema

De eerste stap naar duurzaam ondernemen zet je dan door te bepalen wat voor jouw organisatie de meest relevante duurzaamheidsthema's zijn. Deze stap heet de materialiteitsanalyse.

Dataverzameling

Daarna moet de nodige data verzameld worden om te kunnen evalueren en benchmarken aan bepaalde standaarden (GRI, SDG’s).

Strategie & acties

De volgende stap bestaat erin concrete acties voor verduurzaming te identificeren en een duurzaamheidsstrategie voor de onderneming op te stellen. Implementatie van de concrete acties is de laatste stap om van jouw onderneming een duurzame onderneming te maken.

Gedurende dit hele proces mag je het communicatieluik niet uit het oog verliezen. Een interne en externe communicatiestrategie biedt een directe meerwaarde van bij het begin voor jouw onderneming.