Levenscyclusanalyse

Wat is de milieu impact van een product of dienst op de omgeving? Een levenscyclusanalyse (LCA) is de geijkte manier om dit na te gaan. Een LCA meet de milieueffecten van een product of dienst gedurende de hele levensduur.

Doelstelling

Een eerste overleg zorgt voor een duidelijke omlijning van de opdracht. Het is belangrijk om een duidelijk doel van de LCA studie voor ogen te hebben en in samenspraak wordt beslist wat de diepte van de LCA studie wordt. Alles is mogelijk: van een efficiënte quickscan tot een hoogwaardige en uiterst gedetailleerde LCA (cradle-to-cradle, cradle-to-grave, cradle-to-gate, gate-to-gate, well-to-wheel, en nog meer). In sommige gevallen kan de doelstelling ook zeer specifiek zijn. Bijvoorbeeld de uitvoering van een LCA voor de opmaak van een Environmental Product Declaration (EPD), of in kader van BREAAM certificatie van een gebouw. Mantis Consulting werkt volgens de procedures uitgezet in de ISO-normen 14040 en 14044.

Dataverzameling

In de dataverzameling fase, ook levenscyclus inventarisatie (LCI) genoemd, wordt samen met jouw organisatie een dataset opgemaakt. Deze data moet leiden tot het kwantificeren van de milieu-inputs en outputs. De diepte van de LCA studie en de complexiteit van het productieproces of de supply chain bepalen hoe intensief deze stap wordt. Mantis Consulting verwerkt de dataset vervolgens tot een input-output flow model.

Impactbeoordeling

Tijdens de levenscyclus impact analyse (LCIA) gaan we aan de slag met het input-output flow model en evalueren hoe belangrijk de milieueffecten zijn. We vatten de milieueffecten samen in totale impact categorieën. Deze categorieën zijn bijvoorbeeld: milieukostenindicator (MKI), CO2-equivalent, SO2-equivalent, en nog meer). Of de milieueffecten worden geaggregeerd in één statistiek zoals bijvoorbeeld de Environmental Cost Indicator (ECI). Finaal wordt een interpretatie van de milieu impacten gemaakt en identificeren we mogelijkheden tot verbetering.

Het resultaat?

  • LCA rapport met gedetailleerd inzicht in de milieu impact van een product of dienst

  • Impact categorieën per productiestap of supply chain

  • Identificatie van belangrijke problemen in de LCI (levenscyclus inventarisatie) en LCIA (levenscyclus impact analyse) fase

  • Interpretatie van de milieueffecten en identificatie van mogelijkheden tot verbetering