Duurzaamheidsrapportage

Aantonen dat jouw bedrijf al de nodige inspanning levert op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s? Duurzaamheidsrapportage is een intern en extern communicatiemiddel die je een stevig concurrentievoordeel kan opleveren. Het maakt jouw bedrijf aantrekkelijk voor stakeholders, klanten en banken.


Doelstelling en concept

De start voor duurzaamheidsrapportage wordt gegeven door samen met de klant duidelijk de scope van het rapport af te lijnen. Is duurzaamheidsrapportage een wettelijke verplichting voor het bedrijf? Is het de bedoeling om vooral intern te communiceren of vooral extern? Wat is er al beschikbaar? Welke inspanning levert je organisatie vandaag al? En hoe verhoudt dit zich tot de algemene bedrijfsvisie en missie?

Alles verloopt in nauwe samenwerking met de organisatie. Er wordt een verantwoordelijke voor opvolging binnen de organisatie aangesteld. 

We bepalen volgens welk rapporteringskader wordt gewerkt. Mantis Consulting werkt standaard volgens het CSRD rapporteringskader, in combinatie met de principes van de SDGs, GRI, CDP of andere standaarden is mogelijk. We bepalen vervolgens welk type product wordt afgeleverd. Wordt het een stand-alone duurzaamheidsrapport of een geïntegreerd rapport (jaarverslag en duurzaamheidsrapport samen)? Leveren we een website, interactieve pdf of digitaal magazine af?

Duurzaamheidsrapportage is een proces dat doorgaans over enkele maanden gespreid wordt. Een duidelijke planning wordt daarom opgesteld in samenspraak met de klant.

Dataverzameling en productie

In de materialiteitsanalyse stap wordt nagegaan welke duurzaamheidsthema's belangrijk zijn voor de organisatie. Dit gebeurt in overleg met de organisatie en haar stakeholders.

De nodige data wordt verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Mantis Consulting bepaalt in samenspraak met de organisatie een storyline, datavisualisatie plan en rapport layout. Dit kan volgens een Mantis Consulting template of kan door een communicatieteam binnen of buiten de organisatie op maat gebeuren. 

Communicatie en stakeholder engagement

We gaven al aan dat engagement van de juiste stakeholders binnen en buiten het bedrijf essentieel is. Het proces moet ook gedragen worden door het management. Mantis Consulting pakt dit aan volgens een co-creatie traject met de juiste betrokkenen.

Interne communicatie wordt meegenomen doorheen het traject en het eindresultaat is een efficiënt communicatiemiddel voor het gekozen doelpubliek. Een goed doordachte communicatiestrategie voor de lancering van het rapport leidt tot het optimale effect.

Het resultaat?

  • Inzicht in de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie

  • Unieke content in de vorm van een duurzaamheidsrapport

  • Duurzaamheid dataset en -visualisaties

  • Hogere stakeholder betrokkenheid