Duurzaamheidsaudit en -plan

Ben je als bedrijf al inspanningen aan het leveren rond duurzaam ondernemen? Is je bedrijf onderhevig aan de wettelijke verplichtingen rond duurzaamheidsrapportage? Hoe presteert jouw bedrijf op vlak van CO2-reductie, biodiversiteit, en andere duurzaamheidsthema’s?

Doelstelling

Hoe beter we de klant en zijn activiteiten kennen, hoe beter het eindresultaat. Een eerste overleg - digitaal of ter plaatse - wordt daarom altijd gevolgd door een grondige rondgang van de bedrijfssite. Hier wordt de basis gelegd voor de dataverzameling en worden de doelstellingen van de audit bepaald.

Thema selectie - Materialiteitsanalyse

Een duurzaamheidsaudit begint altijd met het bepalen van wat voor jouw organisatie de meest relevante duurzaamheidsthema's zijn. Deze stap heet de materialiteitsanalyse en zorgt er voor dat je de juiste prioriteiten kan bepalen in het bepalen en bereiken van je doelstellingen.

Dataverzameling

Door middel van een sitebezoek worden heel wat data verzameld, worden de ontbrekende gegevens geïdentificeerd en opgevraagd. Met de volledige dataset gaan onze deskundigen verder aan de slag. Afhankelijk van de doelstelling kan ook een datacollectie systeem opgezet worden zodat een deel van de dataverzameling geautomatiseerd wordt en de voortgang beter kan opgevolgd worden.

Duurzaamheidsplan

Het duurzaamheidsplan verwerft inzicht in de prestaties van het bedrijf op vlak van duurzaamheid en definieert de relevante maatregelen en opportuniteiten om je bedrijf duurzamer te laten ondernemen. Een onmisbaar onderdeel van het auditrapport is het actieplan. Hierin worden de opportuniteiten gerangschikt in functie van de doelstellingen, en worden realistische termijnen gedefinieerd voor de implementatie van de maatregelen. Dit actieplan legt ook de basis voor een duurzaamheidsstrategie uitwerking op organisatie niveau.

Uitvoering, opvolging en evaluatie

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen acties ligt bij bedrijven zelf, maar je kan wel steeds bij ons terecht voor bijkomend onafhankelijk advies. In de uitvoeringsfase hou je de 80/20 regel van Pareto in gedachten: focus op door ons opgestelde prioriteiten. Nadien evalueren we de inspanningen en kijken of het gewenste resultaat werd bereikt. 

Het resultaat?

  • Inzicht in de duurzaamheidsprestaties van je bedrijf.

  • Efficiënter omgaan met energie, water, afval en producten bespaart kosten.

  • Positief imago en verbetering van de reputatie.

  • Een duidelijk toekomstbeeld voor uw bedrijf.

De duurzaamheid-audit vormt tevens de ideale basis voor opstellen van een duurzaamheidsrapport en andere duurzaamheidscommunicatie.